Garantie

De garantie voor al onze composieten tuinmaterialen wordt omschreven in de “Algemene voorwaarden”. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden. Dit is een omvangrijk juridisch document, zoals helaas gebruikelijk in de consumentenbranche. Bij een bestelling dient u akkoord te gaan met deze voorwaarden door dit aan te vinken.

 

Om misverstanden te voorkomen noemen wij u hieronder een aantal punten die er uitspringen:

Garantie op ProDeck™ tuinproducten: 15 jaar op verrotting van het materiaal, behalve bij de basic-schuttingen (de planken hiervan zijn te dun). Scheurtjes of barstjes kunnen voorkomen en vallen niet onder deze garantie, mede omdat deze vaak veroorzaakt worden door een onvakkundige montage.

Garantie op WoodPlastic® tuinproducten: 25 jaar op verrotting van het materiaal. Ook hier geldt dat scheurtjes of barstjes in principe niet onder de garantie vallen.

Garantie vervalt meestal als de materialen anders gebruikt worden dan waar ze voor bestemd zijn. Zo kan composiet materiaal nooit bouwkundig (voor constructie) gebruikt worden.

Indien foutieve of beschadigde materialen geleverd worden, dient direct gereclameerd te worden bij de chauffeur, zodat WoodComposiet het probleem zo snel mogelijk kan oplossen.

 Garantie of omruil-/teruggeefrecht op recent geleverde materialen vervalt als de producten al gemonteerd of verzaagd zijn. Teruggave van materialen dient binnen 14 dagen na aflevering plaats te vinden; er wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht.

Een terugkerend probleem is het transport van dit soort materialen: WoodComposiet zal, indien – na een periode van twee weken – onder garantie materialen vervangen dienen te worden, deze gratis leveren, maar de transportkosten komen in principe voor rekening van de koper.

 


De “Algemene voorwaarden” zullen altijd van toepassing zijn, de hier genoemde opmerkingen zijn niet meer dan geheugensteuntjes.